Biz hakda

kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, uzakdan dolandyryş rozetkalary, wagt wyklýuçatel rozetkalary, elektrik hasaplaýjy enjamlar, Wi-Fi akylly rozetkalar, akylly çyralar gorag gorag rozetkalary we ş.m. Ningbo Hytaýda ýerleşýär.

Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.

Önümlerimiziň köpüsinde CE, R & TTE, GS, TUV, SAA, KC, ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.

Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.

Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.

zawod (1)

kompaniýasy

zawod (4)

IMG_0829 (20221010-095518)

Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

zawod (3)

Maksatlarymyz

Hytaýda akylly önümçilikde öňdebaryjy bolmak

Taslama ideýasy

Zähmet, hasyly durmuşa geçiriň

Topar ruhy

Ösüşe çalyşyň, Win-win hyzmatdaşlygy

Hil görkezmesi

Kärhananyň ýaşamagynyň ömri we kökü hökmünde hil

Hyzmat nyşany

Müşderilere ýürek we jan bilen hyzmat ediň

Kompaniýanyň maksady

Akylly önümçilikde öňdebaryjy bolmak


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03