Fransuz görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer TM22NF

Gysga düşündiriş:

MODEL: TM22NF

TM22NF (6)

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

* OSitirilen bölekler ýok:

Aýrylyp bilinýän gysgyçlar bilen nusgawy taýmerlerden tapawutlylykda, taýmerimizde ulanylmagy aňsat, gurlan pin aýlawy bar, bu açar düwmelerini ON üçin basyp ýa-da öçürmek üçin taýmeriňizi sazlamaga mümkinçilik berýär.
* ENERGI & A WE PUL Tygşytlamak:
Taýmerimiz, öý enjamlarynyň köpüsini awtomatlaşdyrmak üçin ulanylyp bilner.Janköýerleriňizde, lampalarda, gidroponikada, kofe maşynlarynda ulanyň
* WERSATILE WE HYZMATDAŞLYK:
Her pin goşmaça özleşdirmek üçin 30 minudy görkezýär.Öý enjamlaryňyzy awtomatlaşdyrmak üçin 48 ON / OFF programma düzüň.Taymer aralyk taýmer hökmünde hem ulanylyp bilner.

Jikme-jik önümiň beýany

● Günde 48/24 ON & OFF
● Min.Göçürmek wagty: 15/30 minut
● Maks.Gurnama wagty: 24 sagat
Children Çagalary goraýjy bilen
Ground grounder çeňňegi bilen

● Işleýän naprýa .eniýe: 230V / 50Hz
Current Maks akymy: 16A
● Iň ýokary güýji: 3680W
● Şahadatnama: CE.RoHS2.0.REACH, PAHS

TM22NF (2)
TM22NF (1)
TM22NF (4)

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 8,9 kg
NW 5.78 kg
Kartonyň ululygy 38 * 29 * 36 sm
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

 

Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Alanymyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys

jikme-jik spesifikasiýalar. Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmeni R&D inersenerlerimiz bar, sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

ýakyn wagtda soraglaryňyzy kabul ederis we geljekde siziň bilen bilelikde işleşmäge umyt baglarsyňyz.Seredip görmäge hoş geldiňiz

guramamyz.

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03