Nemes görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer TM01GE

Gysga düşündiriş:

MODEL: TM01GE

JGHF

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Taymer

24 sagatlyk mehaniki taýmer kiçi göwrüm, täze görnüş.Iň azyndan 15 minut düzüň.Simpleönekeý toplumyň üsti bilen durmuşyňyzy amatly, energiýa tygşytlaýan goşa effekt getirmek üçin her gün 24 sagat aýlawy awtomatiki öçürip we öçürip bilersiňiz!
Iň az kesgitlenen bahasy 15 minut, her gün bellenen wagtyňyzy awtomatiki ýerine ýetirer!Elektrik ojagyny, lampany, suw gyzdyryjy, pürküji, gyzdyryjy we programma üpjünçiliginde giňden ulanylýar we açmak we öçürmek üçin wagt bellemeli.
Taymerler diňe puluňyzy tygşytlamak bilen çäklenmän, iň möhümi size howpsuz, sagdyn, daşky gurşaw we akylly durmuş getirmekdir.

Jikme-jik önümiň beýany

● 48/42 ON & OFF
● OperatingVoltage: 230V / 50Hz
● Min.Gurnama wagty: 15 minut / 2 sagat ·
Current Maks häzirki 16A
● Maks.Gurnama wagty: 24 sagat / 7 davs ·

● Iň ýokary güýji: 3680W
Power Güýç görkezijisi bilen
● Şahadatnama: CE CE RoHS2.0 REACH, PAHS
Children Çagalary goraýjy bilen
Ground grounder çeňňegi bilen

Nemes görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer TM01GE
Nemes görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer TM01GE
Nemes görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer TM01GE

Spesifikasiýa

Bukja grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 10.9kg
NW 7.2kg
Kartonyň ululygy 40 * 36 * 43 sm
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hyzmatlarymyz

1. Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
2. Size iňlis dilinde erkin hyzmat hödürleýäris.
3. Köpçülikleýin önümçiligi ýokary hilli nusga hökmünde saklaň
4. ekspeditor: has çalt, has ygtybarly we amatly.
5. Hil: her prosesde QC bar, ýokary hilli önümler bilen üpjün edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03