Nemes görnüşiniň güýç ölçegi PM01GE

Gysga düşündiriş:

MODEL: PM01GE

图片 4

 

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Açmak we degişli enjamlary açmak üçin zerur wagty dolandyrmak üçin ulanylýar: suw paýlaýjy, suw gyzdyryjy, kondisioner, tüwi bişiriji, mahabat yşyklandyryşy
Kuwwatyň uzynlygyny dolandyrmak üçin ulanylýar, meselem: elektrik welosiped batareýasy, öýjükli telefon batareýalary, batareýa zarýad bermek
Elektrik toguny öçürmek ýygy-ýygydan zerur.Gül doňuzy, gazon sepiji aralyk, döwürleýin howa çüýşesi süzgüji, suw çüwdürimleri
Öý howpsuzlygy ulgamyna gözegçilik
30 minutlyk iň az sazlama
Şahadatnamalar: CE ROHS

Jikme-jik önümiň beýany

● Elektrik üpjünçiligi: 230-240VAC 50Hz
Ock Sagat takyklygy: oral Agza 1 minut
Vol Naprýatageeniýe diapazonyny ölçäň: 0-400V ·
● Kuwwatyň bahasy <0.5W
Vol Naprýatageeniýeniň takyklygyny ölçäň. ± 1%
● Işleýiş temperaturasy: -10 ℃ + 40 ℃
Current Häzirki aralygy ölçäň: 0.001-65A.
● Batareýa: 3.6V40mAh
Current Häzirki takyklygy ölçäň ± 1% ýa-da .00 0,001A

● Batareýanyň ömri: 3 aý töweregi
Power Güýç diapazonyny ölçäň: 0.1-9999W ·
● Şahadatnama: CE, RoHS2.0.REACH.PAHS
Power Güýç takyklygyny ölçäň: ± 1% ýa-da ± 0.1W
Electric Toplanan elektrik mukdary diapazony0.001-9999KWH
Frequ encyygylyk diapazonyny ölçäň: 0-99Hz
Or 1or 2 bahasy sazlanyp bilner
● Bahalaryň aralygy: 0.01-99.99

Nemes görnüşiniň güýç ölçegiMODEL: PM01GE
Nemes görnüşiniň güýç ölçegiMODEL: PM01GE
Nemes görnüşiniň güýç ölçegiMODEL: PM01GE

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 10.2kg
NW 6.7kg
Kartonyň ululygy 36 * 28 * 44 sm
Şahadatnamalar CE

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Önümiň görkezilmegi

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03