Italiýa Wi-Fi akylly wilkasy WP02IT

Gysga düşündiriş:

WP02IT (6)

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplaýyş maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48s / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önüm aýratynlyklary

WIFI dolandyryşy
“Smart Plug” lampalary, janköýerleri we beýleki ýeňil elektronikany dolandyryp başlamagyň iň aňsat usulydyr.Akylly durmuşyňyza garaşýan aýratynlyklaryňyz bilen Mammutek akylly wilkasy.
Uzakdan dolandyryş
“Smart Life” programmasy, akylly wilkany öýüňize 2.4 GHz Wi-Fi bilen birikdirmäge kömek edýär.“Smart Life” programmasy bilen islän ýeriňizden islendik ýeňil elektroniki dolandyryp bilersiňiz.
Iş tertibini düzüň
Birikdirilen enjamlary bellenen wagtda açyň we öçüriň.Öý enjamlaryňyza gözegçilik etmek, biderek garaşma güýjüni ýok etmek we energiýa sarp etmegi azaltmak, elektrik tölegleriňizi tygşytlamak we önümiň ömrüni uzaltmak aňsat.
Ses dolandyryşy
Akylly wilka, aňsat ses dolandyryşy üçin “Alexa”, “Google Assistent” we “IFTTT” goldaýan enjamlar bilen işleýär.
Bir APP öýüňizi dolandyrýar
“Smart Life” programmasy, öýüňizi islendik Android ýa-da iOS enjamyndan aňsat dolandyrmaga mümkinçilik berýän köp sanly akylly öý enjamlary bilen işleýär.
Enjam paýlaşmak
Enjamlary maşgala bilen aňsatlyk bilen paýlaşyň, akylly durmuşdan bilelikde lezzet alyň
Hub gerek däl
Akylly wilka, aýratyn konsentrasiýa zerurlygy bolmazdan, islendik ygtybarly 2.4 GGs simsiz ulgam bilen işleýär.

Wi-Fi akylly rozetka

● TUYA çarçuwaly platforma;
Power Güýç görkezijisi bilen:
● WiFi moduly: WB2S / CB2S
Id Çaga goragçysy bilen:
● Simsiz görnüşi: Wi-Fi2.4GHz.802 11g / b / n
Th Gury ýer çeňňegi:
● Wagtlaýyn programmirläp bolýan dolandyryş:
● Şahadatnama: CE, RoHS2.0, REACH, PAHS

● Hasaplaýyş wyklýuçatel dolandyryşy
OS IOS we Android wersiýalary;
● OperatingVoltage: 230V / 50HZ
● Maks Current16A
● Maks güýji: 3680W:
● Işleýiş temperaturasy: -10 ° C-den + 40 ° C.
Power Güýç monitory bilen (diňe WP02IT üçin)

WP02IT (1)
WP02IT (2)
WP02IT (3)

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48s
GW 5.184 kg
NW 3.456 kg
Kartonyň ululygy 27 * 26 * 28.5 sm
Şahadatnamalar TUV CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03