Nemes görnüşi simsiz uzakdan dolandyryş rozetkasy RC01GE-16A

Gysga düşündiriş:

MODEL: RC01GE-16A

图片 5

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

“WiFi Smart Plug 16A EU Socket Tuya Smart Life APP” “Alexa” Google Öý kömekçisi Ses dolandyryş güýji gözegçiliginiň wagty
“Smart Home Automation” bilen
- Bu “WiFi Smart Power Socket” -iň umumy kuwwaty 3000W, köp güýçli enjamlary ulanmaýandygyňyza göz ýetiriň (
jemi 3000W-dan köp bolmaly däl).

- ECHO ses dolandyryşy üçin Amazon Alexa bilen işleýän ajaýyp we ajaýyp dizaýn, durmuşyňyzy ýönekeý bilen aňsatlaşdyrýar
akylly telefonyňyza basyň

- Google Assistent Google ses ses dolandyryşy üçin işleýär,
akylly telefonyňyza ýönekeý basmak bilen durmuşyňyzy has aňsatlaşdyrýar

- Gyşyň sowuk günlerinde turmak kyn.
Bedatylýan otagyňyzda, ýaşaýan ýeriňizde diwardaky yşyklary öçürmek üçin düşekden çykyp, bizar edip bilersiňiz.
otagyňyz ýa-da bagyňyzdaky yşyklandyryş setirleri.
Indi hökman däl, hatda diwar rozetkasy hem elýeterli däl, programmaňyzdaky wirtual düwmä basyp bilersiňiz.

- Janköýer, nemlendiriji, suw paýlaýjy, çyralar, mikrotolkun peçleri we ş.m. ýaly öý enjamyňyzy takyk wagtda açyň
enjamyň hasaplaýyş aýratynlygy bilen hiç wagt güýjüňizi sarp etmersiňiz.

- Diňe tüwi bişiriji ýa-da şireli üçin taýmer düzüň, şonuň üçin irden turanyňyzda hemmesi taýýar, az energiýa sarp etmek
Elektrik tygşytlamak

Jikme-jik önümiň beýany

Program Programma görnüşi.rozetka kabul ediji we geçiriji erkin bolup biler
gabat gelýär we aýratyn satylýar
30 30 metre çenli uzakdaky dolandyryş (açyk meýdan)
1/2 1/2/3 // 5 rozetkaly kabul ediji
● Kod: Öz-özüňi öwrenmek ·
Power Güýç görkezijisi bilen.

Children Çagalary goraýjy bilen
Ground pin bilen ·
● Iň ýokary güýji: 3680W / 2300W
● Işleýiş naprýa: eniýesi: 230V / 50Hz ·
● quygylyk aralygy: 433.92MHz
Current Maks häzirki 16A / 10A
● Şahadatnama: CE.RoHS2.0.REACH.PAHS

RC01GE-16A
RC01GE-16A
RC01GE-16A

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 6.2kg
NW 4.7 kg
Kartonyň ululygy 54 * 24.5 * 37 sm
Şahadatnamalar CE

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Önümiň görkezilmegi

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03