Köp funksiýa Soket

Önümiň göterijiligine hemişe üns berýäris we müşderä has köp lezzet berýäris amatly önümler.Multi funksiýa rozetkasy üçin hasam möhümdir.Royoung elmydama akylly we amatly öý goş-golamlaryna tarap ösýär. ÜçinKöp funksiýaly rozetka, şeýle hem, German Type 4 way Control we 4USB Socket, German Type ýaly köp görnüşimiz barkuwwat ölçegi, Nemes görnüşi simsizUzakdan dolandyryş rozetkasy, Iňlis görnüşi 5 ýol gözegçiligi we 4USB rozetka, uzakdan dolandyryjy we ş.m. Şol köp funksiýaly soket öýüňizi has akylly edip biler.Mysal üçin, Germaniýanyň 4-nji görnüşli dolandyryş we 4USB rozetkasynda 4 USB bar, ony jübi telefonyna zarýad bermezden göni wilkasyz ulanyp bilersiňiz.Simsiz uzakdan dolandyryş rozetkasy, gyzdyryjy, howa ýagdaýy, yşyklar we ş.m. ýaly ähli içerki enjamlary dolandyryp biler.Diňe jübi telefony arkaly APP-ni göçürip almaly, soň bolsa APP arkaly jübi telefonyňyz ähli içerki enjamlary dolandyrýar. Şol önümler üçin, gyzykly bolsaňyz, islendik wagt biziň bilen arkaýyn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, kompaniýamyz müşderilerimize has kämil we ýokary hilli hyzmat berer.

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03