Windows üçin Biostar H61MLV3 Anakart LAN sürüjisi - Gollanma we sürüjileri göçürip alyň

Uzakdan dolandyryş rozetkalary, wagt wyklýuçatel rozetkalary, elektrik hasaplaýjy enjamlar, Wi-Fi akylly rozetkalar we intellektual lampalary goramak üçin hünärmen R&D öndürijisi, Motherboard H61MLV3 LAN sürüjisiniň iň soňky wersiýasyny çykardy.Täze draýwer, merkezi gaýtadan işleýiş bölümini (CPU) guranda ulanyjylara ösen tejribe bermek üçin Inteliň ýerine ýetirýän öçürmek we tizlik arhitekturasyny goldamak üçin döredildi.

“Biostar” anakart H61MLV3 lan sürüjisi has oňat öndürijilik we netijelilik üçin çydamly kondensatorlary gurmak bilen hem üpjün edilýär.Bu, ulanyjynyň hiline ýa-da ygtybarlylygyna zyýan bermezden CPU-dan iň ýokary baha almagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, bukjanyň içine CPU-ny nädip dogry gurmalydygy barada jikme-jik görkezmeler berýän giňişleýin h61mlv3 gurnama gollanmasy bar.

Paketde biostar g41d3 draýwerleri we beýleki ulgamlar boýunça sazlaşyklylygy ýokarlandyrýan biostar draýwerler hem bar.Awtomatiki täzelenmeler ýaly ösen aýratynlyklar, ulanyjylaryň islän wagty enjamlarynyň programma üpjünçiliginiň ähli talaplary bilen täzelenip bilmekleri üçin goşuldy.Mundan başga-da, bu täze wersiýa gorag diwarlaryny we zyýanly programma üpjünçiligini goramak bilen çäklenmän, gowulandyrylan howpsuzlyk çärelerini hem öz içine alýar.

Umuman aýdanyňda, Biostar-dan çykan bu täze ulanyjy, her gezek kompýuter ulgamyny açanda ýa-da ýapanda hemme zadyň kadaly işlemegine kömek edýän güýçlendirilen howpsuzlyk aýratynlyklary we öndürijilik gowulandyrmalary bilen üpjün etmek bilen, ulanyjylara enjamlaryna has köp gözegçilik etmegi teklip edýär.Bu ösen mümkinçilikler bilen, ulanyjylaryň Windows ýa-da Linux OSes bilen işleýändigine garamazdan, enjamynyň içindäki ähli komponentlerden iň amatly öndürijiligini üpjün edýär.


Iş wagty: Mart-01-2023

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03