TM22UK

wps_doc_0
wps_doc_1
wps_doc_2

Jikme-jik önümiň beýany

MODEL: TM22UK

Bu Iňlis görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer, günde 48/24 ON & OFF, Min.Setting wagty 15/30 minut, Maks.Sazlamak wagty 24 sagat, Işleýiş naprýa 23eniýesi 230V / 50Hz, bu mehaniki taýmer Maks Current 13A, Maks Power bolsa 2990W, çagalary goraýjy taýmer, şonuň üçin taýmer ulananyňyzda gaty howpsuz, ýöne indi öýde .

Bizde eýýäm CE.RoHS2.0.REACH, PAHS şahadatnamalary bar, şonuň üçin taýmer gerek bolsa, islän wagtyňyz meniň bilen erkin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Şeýle hem, maňa hat iberip ýa-da wechat goşup bilersiňiz, meniň e-poçtaňyzshellyye@nb-royoung.com,wechat y13567813998.

Aýratynlyklary:
Açmak we degişli enjamlary açmak üçin zerur wagty dolandyrmak üçin ulanylýar: suw paýlaýjy, suw gyzdyryjy, kondisioner, tüwi bişiriji, mahabat yşyklandyryşy
Kuwwatyň uzynlygyny dolandyrmak üçin ulanylýar, meselem: elektrik welosiped batareýasy, öýjükli telefon batareýalary, batareýa zarýad bermek
Elektrik toguny öçürmek ýygy-ýygydan zerur.Gül doňuzy, gazon sepiji aralyk, döwürleýin howa çüýşesi süzgüji, suw çüwdürimleri
Öý howpsuzlygy ulgamyna gözegçilik
30 minutlyk iň az sazlama
Şahadatnamalar: CE ROHS

Hyzmatlarymyz
1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil kepilligi: CE ROHS şahadatnamalary we iki ýyl kepillikli önümlerimiz, gaty pes girdeji bilen, köp mukdarda çalyşmak üçin şol bir mugt bölekleri berip bileris.

0EM hyzmaty: Müşderiler bilen 0EM hyzmatyny berýäris Logo , müşderiler ingörite guty we ýumşak programma üpjünçiligi interfeýsi, biz özümiz öndürýäris.

Baý tejribe

köp ýyllyk daşary ýurt tejribämiz bar we önümler bütin dünýäde satylýar, şonuň üçin dürli ýurtlar üçin müşderilere iň oňat ugratma ýoly we gümrük taýdan resmileşdirilmegi aňsatlaşdyrmak üçin islendik zerur resminamalary berip bileris.


Iş wagty: Mart-13-2023

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03