Uzakdan dolandyryjy RT03

Gysga düşündiriş:

MODEL: RT03

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Açmak we degişli enjamlary açmak üçin zerur wagty dolandyrmak üçin ulanylýar: suw paýlaýjy, suw gyzdyryjy, kondisioner, tüwi bişiriji, mahabat yşyklandyryşy
Kuwwatyň uzynlygyny dolandyrmak üçin ulanylýar, meselem: elektrik welosiped batareýasy, öýjükli telefon batareýalary, batareýa zarýad bermek
Elektrik toguny öçürmek ýygy-ýygydan zerur.Gül doňuzy, gazon sepiji aralyk, döwürleýin howa çüýşesi süzgüji, suw çüwdürimleri
Öý howpsuzlygy ulgamyna gözegçilik
30 minutlyk iň az sazlama
Şahadatnamalar: CE ROHS

Jikme-jik önümiň beýany

ON Aýry ON & OFF funksiýasy bolan 5 topar düwme
● Uzakdan dolandyryjy: 1 * 23Alkalin batareýa
30 30 metre çenli uzakdan dolandyrmak (açyk meýdan)
ED RED tassyklandy

Uzakdan dolandyryjyMODEL: RT03
Uzakdan dolandyryjyMODEL: RT03
Uzakdan dolandyryjyMODEL: RT03

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 3.3 kg
NW 1.8 kg
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz size maslahat we pikir alyşmak üçin elmydama hyzmat etmäge taýýardyr.Şeýle hem, size hödürläp bileris

talaplaryňyza laýyk gelýän mugt nusgalar.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň oňat tagallalar ediler.Üçin

Kompaniýamyz we harytlarymyz hakda pikir edýän her bir adam, bize e-poçta iberip ýa-da tiz habarlaşyň.Bir ýol hökmünde

harytlarymyzy we berkligimizi bilmek.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Elmydama dürli ýerlerden gelen myhmanlary garşy alarys

biziň bilen kompaniýa gatnaşyklaryny gurmak üçin dünýämiz.Işewürlik üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz ynanýarys

Iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşmakçy.

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03