Taymer

“Royoung” -yň esasy önümi hökmünde, döredilen gününden bäri onlarça tehniki kämilleşdiriş arkaly ajaýyp hile ýetýär.On ýurda satylýan seriýa önümleri iň täze halkara standartlaryny kabul edýär. esasan iki görnüşli taýmer bar, 24 sagatmehaniki taýmerwe hepdelik sanly taýmer. 24 sagat mehaniki taýmeriň hem iki görnüşi bar, bir görnüşi düzmek wagty 15 minut.başga bir görnüş bellemek wagty 30 minut.hepdelik sanly taýmerbizde nemes, Angliýa fransuz görnüşleri hem bar. “Timer Switch” ulanyjylaryň wagtyny kesgitlänine görä dürli güýçli enjamlaryň güýjüni awtomatiki açyp we öçürip biler.häzirki wagty belläp biler, programmalary düzüp biler, gollanma / awto / el bilen öçürmek.random funksiýasy, CD sanamak funksiýasy. Awtomatiki towuk saklanýan jaýyň gapysynda, balyk iýmitlendirijisinde, awtomatiki gyzdyryşda, çyra gutusynda, neon çyralarynda, suw gyzdyryjyda, suw dispenserinde, janköýerlerinde, öýjükli telefon zarýad berijilerinde, aşhana enjamlarynda, radio, telewizorda, köçe çyralarynda we ş.m. giňden ulanylyp bilner.

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03