Nemes görnüşi 4 ýol gözegçiligi we 4USB rozetka WS03GE

Gysga düşündiriş:

ljkh

Satyş nokady
1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Wi-Fi akylly rozetka

* 3 taraplaýyn tok rozetkasy we 4USB (2typeA + 2 tipC) bilen
● TUYA çarçuwaly platforma;
● WiFi moduly: WB3S
● Simsiz görnüşi: Wi-Fi2.4GHz.802.11g / b / n
● Wagtlaýyn programmirläp bolýan dolandyryş;
Switch Hasaplaýyş gözegçiligi;
OS IOS we Android wersiýalary;
● Işleýiş naprýa; eniýesi: 230V / 50HZ;
Current Maks akymy: 16A:
● Maks güýji: 3680W;
● USB giriş naprýa; eniýesi: 110-240V / 50HZ;

● USB çykyşy Maks 3.1A jemi (Maks 2.4A)
A we Max 3.1A görnüşi üçin ýekeje çykyş
C görnüşi üçin ýekeje çykyş);
● Işleýiş temperaturasy: -10 ℃ + 40 ℃
Power Elektrik monitory bilen;
Over Artykmaç gorag bilen;
Sur Ösüşden goramak bilen;
Power Güýç görkezijisi bilen:
Children Çagalary goraýjy bilen:
Ground grounder çeňňegi bilen:
● Şahadatnama: CE, RoHS2.0, REACH, PAHS

IMG_1179 (20221024-160146)
IMG_1181 (20221024-160150)
IMG_1180 (20221024-160148)

Spesifikasiýa

Bukja grafiki karton
Qty / guty 4 sany
Qty / ctn 24 sany
GW 21.38 kg
NW 14,26 kg
Kartonyň ululygy 107 * 78 * 40 sm
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03