“WiFi Smart Plug”

Akylly jaýyň ösmegi bilen,Wifi akylly wilkaRoyoungyň ilkinji ädimidir adaty elektron öndürijiden akylly öý öndürijisine geçiş. Taýmeri, sanamagy we simsiz / uzakdan dolandyrmagy birleşdirýär akylly öý önümleriniň güýçli funksiýalaryny görkezýär we hilini hasam ýokarlandyrýar maşgala durmuşy. bizde “WiFi Smart” wilkasynyň köp görnüşi bar, mysal üçin nemes görnüşi, fransuz görnüşi, ABŞ görnüşi, Braziliýa görnüşi, Italiýa görnüşi, Awstraliýa görnüşi we ş.m. “WiFi Smart” wilkasy Öýüňizi has akylly edýär, HUB talap etmeýär APP Dolandyryş / Wagt sazlamasy / Energiýa tygşytlaýjy ýatlatma / Sahna birikmesi / Energiýa gözegçiligi toplumy we “Smart Plug” -yň hasaplaýyş aýratynlygy size sazlamaga mümkinçilik berýärtaýmerawtomatiki usulda öçýär, şonuň üçin enjamyňyzy birikdirmedigiňiz hakda hiç wagt pikir edip bilmersiňiz.Ses dolandyryşy Akylly wilka, öýüňizi aňsat gözegçilikde saklamak üçin Google Assistent goldaýan enjamlar bilen işleýär.Bir programma “Akylly durmuş” programmasy, öýüňizi islendik Android ýa-da iOS enjamyndan aňsat dolandyrmaga mümkinçilik berýän köp akylly öý enjamlary bilen işleýär.Energiýa ulanylyşyny we elektrik toguny tygşytlaň (Täze täzelenme) Öýüňizde energiýa sarp edilişini dogry yzarlamak üçin energiýa hasabatlaryny görüň.Haýsy enjamlaryň iň köp energiýa sarp edýändigini öwreniň we energiýa we elektrik töleglerini tygşytlamak üçin meýilnama düzüň.

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03