Iňlis görnüşli Wi-Fi akylly wilkasy WP02UK

Gysga düşündiriş:

WP02UK (6)

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplaýyş maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48s / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

WIFI akylly wilka

ESPLENTY SMART REMOTE CONTROL SOKET-iň aýratynlyklary näme?

1. Uzak we rozetka derrew ulanmak üçin öňünden düzüldi. Başlamak üçin zerur zatlaryň hemmesini (hatda uzakdaky batareýalary hem) öz içine alýar .Sönekeý dakyň we oýnaň!
2.Güýçli RF signaly beýleki elektronikalara päsgel bermezden gapylaryň we diwarlaryň üsti bilen işleýär, göz astynda 30 metre çenli işleýär.
3. Öý enjamlaryny, yşyklary, dynç alyş bezeglerini we ş.m. goşmak bilen, ýapyk elektron enjamlary bilen enjamlaryňyzy ýakmak we öçürmek üçin uzakdan ýa-da rozetkalardan peýdalanyň.
4.CE R & TTE howpsuzlyk we hil kepilligi üçin tassyklandy.
5. Biderek garaşma güýjüni aýyryň we energiýany sarp ediň, elektrik tölegleriňizi tygşytlaň we önümiň ömrüni uzaldyň
6.Otletler energiýa tygşytlamak we enjamlaryňyzy goramak üçin elektrik togy kesilenden soň galar.

Jikme-jik önümiň beýany

● TUYA çarçuwaly platforma;
Power Güýç görkezijisi bilen:
● WiFi moduly: WB2S / CB2S
Children Çagalary goraýjy bilen:
● Simsiz görnüşi: Wi-Fi2.4GHz.802 11g / b / n
Th Gury ýer çeňňegi:
● Wagtlaýyn programmirläp bolýan dolandyryş:
● Şahadatnama: CE, RoHS2.0, REACH, PAHS

● Hasaplaýyş wyklýuçatel dolandyryşy
OS IOS we Android wersiýalary;
● OperatingVoltage: 240V / 50HZ
Current Maks Current13A
● Iň ýokary güýji: 3120W:
● Işleýiş temperaturasy: -10 ° C-den + 40 ° C.
Power Güýç monitory bilen (diňe WP02UK üçin)

WP02UK (1)
WP02UK (2)
WP02UK (3)

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48s
GW 5.76 kg
NW 3.84 kg
Kartonyň ululygy 27 * 26 * 26 sm
Şahadatnamalar TUV CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03