Fransuz görnüşi Wi-Fi Smart Plug WA01NF

Gysga düşündiriş:

MODEL: WA01NF

WA01NF (6)

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplaýyş maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48s / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WIFI akylly wilka

Öýüňizi has akylly ediň, HUB talap etmeýär APP Dolandyryş / Wagt düzmek / Energiýany tygşytlamak ýatlatmasy / Sahna birikmesi / Energiýa gözegçiligi toplumy we ýatdan çykaryň enjam.Ses dolandyryşy Akylly wilka, öýüňizi aňsat gözegçilikde saklamak üçin Google Assistent goldaýan enjamlar bilen işleýär.Bir programma “Akylly durmuş” programmasy, öýüňizi islendik Android ýa-da iOS enjamyndan aňsat dolandyrmaga mümkinçilik berýän köp akylly öý enjamlary bilen işleýär.Energiýa ulanylyşyny we elektrik toguny tygşytlaň (Täze täzelenme) Öýüňizde energiýa sarp edilişini dogry yzarlamak üçin energiýa hasabatlaryny görüň.Haýsy enjamlaryň iň köp energiýa sarp edýändigini öwreniň we energiýa we elektrik töleglerini tygşytlamak üçin meýilnama düzüň.

Jikme-jik önümiň beýany

● TUYA çarçuwaly platforma;
Power Güýç görkezijisi bilen:
● WiFi moduly: WB2S / CB2S.
Children Çagalary goraýjy bilen;
● Simsiz görnüşi: Wi-Fi2.4GHz.802.11g / b / n
Ground grounder çeňňegi bilen:
● Wagtlaýyn programmirläp bolýan dolandyryş:
● Şahadatnama: CE, RoHS2.0.REACH, PAHS

Switch Hasaplaýyş gözegçiligi;
OS IOS we Android wersiýalary
● Işleýän naprýa .eniýe: 230V / 50HZ
Current Maks häzirki 16A
● Maks güýji: 3680W:
● Işleýiş temperaturasy.-10 ° C-den + 40 ° C.
Power Güýç monitory bilen (diňe WP01NF üçin):

WA01NF (1)
WA01NF (2)
WA01NF (3)

Spesifikasiýa

Bukja grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48s
GW 5.544 kg
NW 3.696 kg
Kartonyň ululygy 27 * 26 * 30 sm
Şahadatnamalar TUV CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmenimiz

in engineeringenerçilik topary köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, size tölegsiz üpjün edip bileris

islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin nusgalar.Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.Kim bar bolsa

işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutup, bize e-poçta ibermek bilen gürleşiň ýa-da derrew biziň bilen habarlaşyň.Bir ýol hökmünde

önümlerimizi we kärhanamyzy biliň.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Biz hemişe garşy alarys

firmamyzyň dürli künjeklerinden myhmanlar.o kärhana gurmak.biziň bilen şatlyk.Aragatnaşyk etmek üçin hakykatdanam arkaýyn bolmagyňyzy haýyş edýäris

kiçi telekeçilik üçin biziň bilen we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygyna ynanýarys.

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

2222

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03