Fransuz görnüşi Wi-Fi akylly wilkasy WP03NF

Gysga düşündiriş:

MODEL: WP03NF

WP03NF (6)

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplaýyş maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48s / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WIFI akylly wilka

Fransuz zenan wilkasy 220V rozetka rozetkalary
Biziň kompaniýamyzda Germaniýanyň wilka / rozetkasy, fransuz wilkasy / rozetkasy, 13A Angliýanyň wilkasy / rozetkasy, Şweýsariýanyň wilkasy / rozetkasy, ABŞ wilkasy / rozetkasy, Awstraliýa wilkasy / rozetkasy, Daniýa wilkasy / rozetkasy, italýan wilkasy bar /socket.Bu görnüşli rozetka, esasan, uzakdan dolandyryş rozetkasy, taýmer wyklýuçateli, elektrik hasaplaýjy, akylly tok rozetkasy, WIFI termostaty, simsiz termostat, Wifi rozetkasy we ş.m. şuňa meňzeş ösýän ýagdaý, wilka rozetkasyny kompaniýamyzdan gönüden-göni satyn alyp bilersiňiz, bu wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlar.Sebäbi öz rozetkany ösdürseňiz, berkitmek, içindäki metallar üçin 3D faýl etmeli, bu uly taslama.
Has möhümi, sarp ediş elektronikasynda ökde, ähli talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz, diňe öz pikiriňizi gysga wagtyň içinde hakyky önüme hödürläp bileris, önümde we beýleki RF-da her dürli wilkany ösdürmäge güýçli ukybymyz bar. elektronika, we ODM we OEM hyzmatlaryny hem berip bileris, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlamagyňyzy saýlaň.

Wi-Fi akylly rozetka

● TUYA çarçuwaly platforma;
Power Güýç görkezijisi bilen:
● WiFi moduly: WB2S / CB2S
Children Çagalary goraýjy bilen:
● Simsiz görnüşi: Wi-Fi2.4GHz.802 11g / b / n
Th Gury ýer çeňňegi:
● Wagtlaýyn programmirläp bolýan dolandyryş:

● Şahadatnama: CE, RoHS2.0, REACH, PAHS
● Hasaplaýyş wyklýuçatel dolandyryşy
OS IOS we Android wersiýalary;
● OperatingVoltage: 230V / 50HZ
● Maks Current16A
● Maks güýji: 3680W:
● Işleýiş temperaturasy: -10 ° C-den + 40 ° C.
Power Güýç monitory bilen (diňe WP03NF üçin)

WP03NF (1)
WP03NF (2)
WP03NF (3)

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48s
GW 5.04kg
NW 3.36 kg
Kartonyň ululygy 27 * 26 * 30 sm
Şahadatnamalar TUV CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03